[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Andra tangentbordstrix på en potatis/slink installation..Om du skickar en logg till f*
genom att lägga till nåt sånthär i syslog:

auth,authpriv.*         ¦ /dev/tty13
*.*;auth,authpriv.none     | /dev/tty14
daemon.*            | /dev/tty15
kern.*             | /dev/tty16
mail.*             | /dev/tty17

Sedan kan du använda ALT + Vänsterpil för att hoppa
till tty17 och sedan ATL + Vänsterpil igen för att 
hopp atill tty16, du kan även hoppa tillbaka ett steg
med ALT + Högerpil. Det måste dock stå något i tty:n för
att du ska kunna hoppa dit.

Du kan även aktivera dom så att det går att logga in på dom
geom att lägga till dom i /etc/inittab:

7:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty13
8:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty14
9:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty15

Du kommer åt dom på samma sätt med ALT + Piltangent.

Se bara till så att du inte knyter upp F7 och F8 för dom kan
va bra att köra X på. :P

/Ingemar

Patrik Martinson wrote:
> 
> Ingemar Fällman wrote:
> 
> > Jag brukar mappa om F5-F7
> 
> Hmm.. nu fick jag en bra ide... kan man fixa till flera
> console-terminaler på något sätt?
> typ fixa till ctrl-Alt-f* för att få F13 - F24... vore praktiskt att
> ha diverse tails på loggar och sånt undanskuffat nånstans.. *ont om
> plats* :)
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

-- 
Ingemar Fällman       Phone: +46(0)90 786 9335
UMDAC, Umeå University    Fax:  +46(0)90 786 6762
S-901 87 UMEÅ, SWEDEN	   MailTo:Ingemar.Fallman@UMDAC.UmU.SE
----------------------------------------------------------------
$_ = "I'n Jvtu bopuifs Pfsm ibdlfs,"; y/a-z/za-y/; print "$_\n";Reply to: