[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenskt tangentbord i X på en potatis installationHej

Jag brukar mappa om F5-F7, men det finns säkert nån som har en bättre
lösning.

/Ingemar

Emil Styrke wrote:
> 
> Hmm.. En liknande fraga.. Har en laptop med amerikanskt tangentbord, hur
> ska jag gora for att fa in de svenska tecknen pa tangentbordet (i X)?
> 

-- 
Ingemar Fällman       Phone: +46(0)90 786 9335
UMDAC, Umeå University    Fax:  +46(0)90 786 6762
S-901 87 UMEÅ, SWEDEN	   MailTo:Ingemar.Fallman@UMDAC.UmU.SE
----------------------------------------------------------------
$_ = "I'n Jvtu bopuifs Pfsm ibdlfs,"; y/a-z/za-y/; print "$_\n";Reply to: