[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hyper-tangent?På Solaris har jag CapsLock omdefinierad till Hyper mha xmodmap och
har försökt göra samma sak under Linux med ett inte helt
tillfredställande resultat.

Min fråga nu är om detta fungerar alls och jag gjorde något fel eller
om det är något som kommer och i så fall "när"?

Jag har en inte helt uppdaterad woody (har inte uppdaterat på ett par
månader eftersom jag inte längre har kabel i väggen) med 2.2.10-kärna.

Tack på förhand.

-- 
( GnuPG/PGP key @ www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/  !     Wei Wu Wei     )
( Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying, Emacs/Gnus   !  To Do Without Do  )Reply to: