[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telnetd-sslOn Sun, 19 Sep 1999, peter karlsson wrote:

> Och 2.2 tänker jag inte byta till som det är nu.

Varför inte? 2.2 är väldigt stabil nuförtiden.


Reply to: