[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get errorhttp://www.forocomputacion.com/foro/index.php?topic=3328.0

On Feb 11, 2008 6:02 PM, setbit <setbit@hixpabit.com> wrote:
> Buenas nocheslisteros ...
>
> todo funcionava ok ... ha sido añadir las non-free al sources i el apt
> peta ...
>
>
> este es mi sources i la ultima linea es la ke ha dado problemas ...
>
> deb http://ftp.rediris.es/debian/ etch main
> deb-src http://ftp.rediris.es/debian/ etch main
>
> deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
> deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
>
> deb http://ftp.rediris.es/debian/ unstable main contrib non-free
>
> y este es el error de apt-get ...
>
> S'està llegint la llista de paquets... Error!
> E: Dynamic MMap ran out of room
> E: S'ha produït un error durant el processament de qmail-src (NewVersion1)
> E: Problem with MergeList
> /var/lib/apt/lists/ftp.rediris.es_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Packages
> E: No s'han pogut analitzar o obrir les llistes de paquets o el fitxer
> d'estat.
>
> si alguien sabe el origen del problema ...
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-spanish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Diego Chacón Rojas
diego.chacon@gmail.com
San Jose Costa Rica

 .-.
 /v\  L  I  N  U  X
 // \\
/(  )\
 ^^-^^
"This is Unix-Land. In quiet nights, you can hear the Windows machines reboot"
USER  350910
MACHINE 244435
No me envie correos en formatos propietarios
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
http://www.debian.org/intro/about.es.html
http://www.ubuntu-es.org/ubuntu/introduccion


Reply to: