[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-get errorBuenas nocheslisteros ...

todo funcionava ok ... ha sido añadir las non-free al sources i el apt peta ...


este es mi sources i la ultima linea es la ke ha dado problemas ...

deb http://ftp.rediris.es/debian/ etch main
deb-src http://ftp.rediris.es/debian/ etch main

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib

deb http://ftp.rediris.es/debian/ unstable main contrib non-free

y este es el error de apt-get ...

S'està llegint la llista de paquets... Error!
E: Dynamic MMap ran out of room
E: S'ha produït un error durant el processament de qmail-src (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.rediris.es_debian_dists_unstable_non-free_binary-i386_Packages E: No s'han pogut analitzar o obrir les llistes de paquets o el fitxer d'estat.

si alguien sabe el origen del problema ...


Reply to: