[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info] Re: Manuales para novatos Linux/DebianJo no me l'he mirat, però us copio un missatge de la llista de l'UAB

  A
  http://jane.uab.es/pub/guides/knoppix/
  hem deixat un manual d'introducció a GNU/Linux a nivell d'usuaris basat en
  la distribució KNOPPIX 3.3 . El manual ha servit per realitzar un curs de
  migració de sistemes M$ a GNU/Linux per alguns professors del departament
  de matemàtiques. Naturalment, el manual està sota llicència GFDL i seria
  fantàstic que la gent col·laborés aportant nous continguts, suggerències,
  etc. etc. per aconseguir un document més ampli, corregir errates, etc. 

  salut!

-- 
- jo també vull una Europa lliure de patents de programari  -
--------------------------------------------------------------
 EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
--------------------------------------------------------------
http://patents.caliu.info

Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: