[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba LDAP (TLS fail?)On Jul 4, 2013, at 3:59 PM, Wojciech Giel <wojtekgiel@gmail.com> wrote:
> Witaj,
Hej

> Najpierw sie zdecyduj czy chcesz uzywac startTLS ablo SSL/TLS w sambie poniewaz sie wzajemnie wykluczaja.
Tak, znam różnice między TLS a SSL/TLS - tu chodziło o SSL/TLS

Po ustawieniu poprawnego TLS_CACERT w /etc/ldap/ldap.conf wszystko ruszyło.

Dzięki za naprowadzenie.> On 04/07/13 13:59, Jan Wideł wrote:
>> Hej,
>> mam działający ldap który do tej pory służył do autoryzacji Cisco ISE. Teraz przyszła kolej na podpięcie do niego kolejnych usług w tym samby.
>> 
>> smb.conf:
>> …
>> 	security = user
>>     passdb backend = ldapsam:ldaps://ldap1.networkers.local:636
>>     ldap admin dn = cn=admin,dc=networkers,dc=local
>>     ldap group suffix = ou=groups
>>     ldap machine suffix = ou=computers
>>     ldap passwd sync = Yes
>>     ldap suffix = dc=networkers,dc=local
>>     ldap user suffix = ou=people
>> …
>> 
>> Log z serwera samba:
>> [2013/07/04 14:53:22.353681, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
>>  Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
>> [2013/07/04 14:53:24.423190, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
>>  Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
>> [2013/07/04 14:53:26.493032, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
>>  Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
>> 
>> 
>> Log z serwera ldap:
>> Jul 4 14:52:42 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 ACCEPT from IP=10.8.100.202:40095 (IP=0.0.0.0:636)
>> Jul 4 14:52:42 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 TLS established tls_ssf=128 ssf=128
>> Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 closed (connection lost)
>> Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 ACCEPT from IP=10.8.100.202:40096 (IP=0.0.0.0:636)
>> Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 TLS established tls_ssf=128 ssf=128
>> Jul 4 14:52:44 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 closed (connection lost)
>> 
>> Google wyrzucają, żeby sprawdzić czy CN jest poprawny:
>> DS-1-NET-MGMT:~# openssl x509 -in /etc/ssl/certs/ldap-1-cert.pem -noout -text | grep CN
>>     Issuer: C=PL, ST=Malopolskie, L=Krakow, O=networkers.pl, CN=SUBCA-1/emailAddress=nadmin@networkers.pl
>>     Subject: C=PL, ST=Malopolskie, L=Krakow, O=networkers.pl, CN=ldap1.networkers.local/emailAddress=nadmin@networkers.pl
>> 
>> Już mi się pomysły kończą, może ktoś z was ma SMB+LDAP działające i podpowie:)
>> 
>> Pozdrawiam,
>> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 51D57FB3.2070606@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 51D57FB3.2070606@gmail.com
> 

-- 
Jan Wideł
System Administrator/Network Engineer
e-mail: jan.widel@networkers.pl
mobile: +48 797 004 946


Reply to: