[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Samba LDAP (TLS fail?)Hej,
mam działający ldap który do tej pory służył do autoryzacji Cisco ISE. Teraz przyszła kolej na podpięcie do niego kolejnych usług w tym samby.

smb.conf:
…
	security = user
    passdb backend = ldapsam:ldaps://ldap1.networkers.local:636
    ldap admin dn = cn=admin,dc=networkers,dc=local
    ldap group suffix = ou=groups
    ldap machine suffix = ou=computers
    ldap passwd sync = Yes
    ldap suffix = dc=networkers,dc=local
    ldap user suffix = ou=people
…

Log z serwera samba:
[2013/07/04 14:53:22.353681, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
 Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
[2013/07/04 14:53:24.423190, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
 Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
[2013/07/04 14:53:26.493032, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
 Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server


Log z serwera ldap:
Jul 4 14:52:42 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 ACCEPT from IP=10.8.100.202:40095 (IP=0.0.0.0:636)
Jul 4 14:52:42 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 TLS established tls_ssf=128 ssf=128
Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 closed (connection lost)
Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 ACCEPT from IP=10.8.100.202:40096 (IP=0.0.0.0:636)
Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 TLS established tls_ssf=128 ssf=128
Jul 4 14:52:44 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 closed (connection lost)

Google wyrzucają, żeby sprawdzić czy CN jest poprawny:
DS-1-NET-MGMT:~# openssl x509 -in /etc/ssl/certs/ldap-1-cert.pem -noout -text | grep CN
    Issuer: C=PL, ST=Malopolskie, L=Krakow, O=networkers.pl, CN=SUBCA-1/emailAddress=nadmin@networkers.pl
    Subject: C=PL, ST=Malopolskie, L=Krakow, O=networkers.pl, CN=ldap1.networkers.local/emailAddress=nadmin@networkers.pl

Już mi się pomysły kończą, może ktoś z was ma SMB+LDAP działające i podpowie:)

Pozdrawiam,

-- 
Jan Wideł
System Administrator/Network Engineer
e-mail: jan.widel@networkers.pl
mobile: +48 797 004 946


Reply to: