[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba LDAP (TLS fail?)Witaj,
Najpierw sie zdecyduj czy chcesz uzywac startTLS ablo SSL/TLS w sambie poniewaz sie wzajemnie wykluczaja.
wiec
ldapsam:ldaps
albo
ldapsam:ldap i ldap ssl = start tls

server ldap mozesz sprawdzic:
ssl
env LDAPTLS_CACERT=pthdotwojegocertifikatut.pem ldapsearch -x -H ldaps://twojldapserver -D 'cn=admin,dc=example,dc=com' -W -b 'dc=example,dc=com'
start tls
env LDAPTLS_CACERT=pthdotwojegocertifikatut.pem ldapsearch -x -Z -H ldap://twojldapserver -D 'cn=admin,dc=example,dc=com' -W -b 'dc=example,dc=com'
pozdr,
Wojciech


On 04/07/13 13:59, Jan Wideł wrote:
Hej,
mam działający ldap który do tej pory służył do autoryzacji Cisco ISE. Teraz przyszła kolej na podpięcie do niego kolejnych usług w tym samby.

smb.conf:
…
	security = user
     passdb backend = ldapsam:ldaps://ldap1.networkers.local:636
     ldap admin dn = cn=admin,dc=networkers,dc=local
     ldap group suffix = ou=groups
     ldap machine suffix = ou=computers
     ldap passwd sync = Yes
     ldap suffix = dc=networkers,dc=local
     ldap user suffix = ou=people
…

Log z serwera samba:
[2013/07/04 14:53:22.353681, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
  Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
[2013/07/04 14:53:24.423190, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
  Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
[2013/07/04 14:53:26.493032, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls)
  Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server


Log z serwera ldap:
Jul 4 14:52:42 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 ACCEPT from IP=10.8.100.202:40095 (IP=0.0.0.0:636)
Jul 4 14:52:42 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 TLS established tls_ssf=128 ssf=128
Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1993 fd=28 closed (connection lost)
Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 ACCEPT from IP=10.8.100.202:40096 (IP=0.0.0.0:636)
Jul 4 14:52:43 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 TLS established tls_ssf=128 ssf=128
Jul 4 14:52:44 ds-1-net-mgmt slapd[1055]: conn=1994 fd=28 closed (connection lost)

Google wyrzucają, żeby sprawdzić czy CN jest poprawny:
DS-1-NET-MGMT:~# openssl x509 -in /etc/ssl/certs/ldap-1-cert.pem -noout -text | grep CN
     Issuer: C=PL, ST=Malopolskie, L=Krakow, O=networkers.pl, CN=SUBCA-1/emailAddress=nadmin@networkers.pl
     Subject: C=PL, ST=Malopolskie, L=Krakow, O=networkers.pl, CN=ldap1.networkers.local/emailAddress=nadmin@networkers.pl

Już mi się pomysły kończą, może ktoś z was ma SMB+LDAP działające i podpowie:)

Pozdrawiam,Reply to: