[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dziwna wiadomość.Też to wczoraj dostałem, 2 x różne id odnośnie jednego pytania. Nie wiem
kto i po co to rozsyła.

On Wed, 2011-10-12 at 22:30 +0200, Karol wrote:
> Cześć.
> 
> Jakiś czas temu ,pisałem o błędzie który miałem z pakietem dpkg-repack. 
> <http://lists.debian.org/debian-user-polish/2011/08/msg00002.html> .
> Błąd został naprawiony w najnowszej wersji dpkg-repack (=1.36) #644619.
> 
> Dziś odebrałem trzy dziwne wiadomości. Wiadomości różnią się między
> sobą numerem "incidentid".a są następującej treści:
> 
> 
> ------ Wiadomość oryginalna ------
> Temat: Re: Re: dpkg-repack błędna informacja. (incidentid=117)
> Data: Wed, 12 Oct 2011 20:52:20 +0200 (CEST)
> Nadawca: yxq@o2.pl
> Adresat: karoldom@myopera.com
> 
> Zgłoszenie zostało przyjęte i nadano mu numer ID (w temacie).
> 
> Uwaga! Podczas odpowiadania na niniejszy e-mail proszę nie usuwać z 
> tematu tekstu w nawiasie: (...)
> 
> http://localhost:8080/ehelpdesk/faces/goto.jsp?incidentid=117
> 
> 
> 
> Czy ktoś może wie o co chodzi z tego typu wiadomościami i po co Pan(i)
> "yxq@o2.pl" je rozsyła? 
> 
> 
> PS.Czy dostajecie podobne wiadomości?
> 
> 
> 
> 

-- 
Rafał "Pakos" Olejnik
http://pakos.biz

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: