[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

rsyslogd, sftp, chroot - logowanie zdarzeń internal-sftpWitam.
Mam małe pytanie dotyczące rsyslogd, a mianowicie, chciałbym logować wszystkie zdarzenia z subsystemu internal-sftp użytkowników objętych środowiskiem chroot (jakie pliki były pobierane, kasowane, uploadowane przez użytkowników). Użytkownicy ci nie posiadają dostępu do powłoki:
Kod:
usrmod -g user /bin/false
sshd.config ustawiony dla grupy użytkowników środowiska chroot w poniższy sposób:

Kod:
Match Group sftponly

ChrootDirectory /home/%u
X11 Forwarding no
AllowTcpForwarding no
ForceCommand internal-sftp -f Local0 -l Verbose
Powyższe działa bez zarzutu jeśli użytkownik ma dostęp do powłoki i nie jest objęty środowiskiem chroot. Wszystkie zdarzenia internal-sftp są logowane. Brak natomiast logów dla użytkowników objętych środowiskiem chroot oraz nieposiadających dostępu do powłoki.

Znalazłem takie rozwiązanie http://www.debian-administration.org/ar … tDirectory jednak nie zadziałało.

System: Debian-6, OpenSSH_5.5p1

Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.

Adam
Reply to: