[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache i VirtualHostWitam,

w etc/apache2/ports.conf
----
Listen 80
<IfModule mod_ssl.c>

Listen 443

</IfModule>

----

Poza tym zobacz w katalogu sites-enabled jaki masz jeszcze załadowane pliki konfiguracyjne, ponieważ jeśli Apache wyrzuca
'NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts'
oznacza to, że gdzieś masz umieszczoną dyrektywę tworzącą VirtualHosta "*" na porcie 80. Ale mimo tego komunikatu Apache powinien prawidłowo załadować VirtualHosta <IP_Twojego_serwera>:80 i wyświetlić strony. Przede wszystkim sprawdź i prześlij logi Apache. Możesz pisać do mnie bezpośrednio, bo zaśmiecimy listę mailingową, później po rozwiązaniu problemu napiszemy je na liście, aby było dostępne dla społeczności. Prześlij też pliki konfiguracyjne Apache w załącznikach.

Z uszanowaniem


Arkadiusz Petruczynik

VOXAR
ul. Chełmońskiego 9/5a
60-754 Poznań
kom. +48 0 609 473 486
e-mail: voxar@voxar.pl
www.voxar.pl

www.voxtronik.pl - Twój ulubiony sklep komputerowy on-line!
NIP: 779-212-27-44
REGON: 300013766

----- Original Message ----- From: "Lech Pankowski" <lpank@uwb.edu.pl>
To: <debian-user-polish@lists.debian.org>
Sent: Friday, July 22, 2011 9:01 AM
Subject: Re: Apache i VirtualHost


Kłaniam się.
Niestety jeśli można poprosiłbym jeszcze o kilka wyjaśnień, sugestii.

1. Z listu Arkadiusza Petruczynika:

NameVirtualHost <IP_serwera>:80

<VirtualHost <IP_serwera>:80>
DocumentRoot
/var/www/main
...
</VirtualHost>

<VirtualHost <IP_serwera>:80>
DocumentRoot /var/www/m1
...

</VirtualHost>

Działa w takiej wersji na pewno, więc jeśli po zastosowaniu tego wpisu nie będziesz miał żądanego efektu to znaczy, że jest do poprawienia coś jeszcze oprócz powyższych wpisów.


Podczas restartu Apache dwukrotnie pojawia się komunikat:
'NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts'
i w przeglądarce nie widzę strony 'oficjalnej'.

Może jakieś przypuszczenia /sugestie?


2. List Pawła Lalewicza
DNSy maja wskazywać zakładam że masz jeden adres ip 11.22.33.44:
  domenaA.pl na 11.22.33.44
  domenaB.pl na 11.22.33.44

Nie mam możliwości modyfikacji DNS; tym zarządza kto inny. Wobec tego jest tylko jedna domena, np. domenaA.pl. Czy znaczy to, że wszędzie dalej należy zamiast 'domenaB' wpisać 'domenaA' ?


  Sprawdź zawartosc /etc/apache2/ports.conf
  --- cut ---
  Listen 0.0.0.0:80
  Listen 0.0.0.0:443
  --- cut ---

To jest, ale druga opcja jest waunkowa:
<IfModule mod_ssl.c>
  Listen 443
  ...
czyli chyba trzeba by zainstalować moduł SSL w Apache (wolałbym nie..)


  Nastepnie w pliku konfiguracyjnym apache
  NameVirtualHost 11.22.33.44:80
  NameVirtualHost 11.22.33.44:443

// najwyższy wpis niech będzie stroną oficjalną wtedy jak ktoś wpisze http://11.22.33.44 wyświetli mu się pierwszy wpis czyli domenaA.pl

  <VirtualHost 11.22.33.44:80>
  DocumentRoot /var/www/domenaA.pl

Czy 'DocumentRoot' nie powinien wskazywać katalogu na serwerze (u mnie /var/www/main) ??

  ServerName domenaA.pl
  ServerAlias domenaA.pl *.domenaA.pl
...
  </VirtualHost>

  // Twoje prywatne strony

  <VirtualHost 11.22.33.44:80>

Czy tu nie pominno być <VirtualHost 11.22.33.44:443> ??

  DocumentRoot /var/www/domenaB.pl
  ServerName domenaB.pl
  ServerAlias domenaB.pl *.domenaB.pl
....
  </VirtualHost>
....

Pozdrawiam,
L.Pańkowski


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] fad51fde6c20.4e293c70@uwb.edu.pl">http://lists.debian.org/[🔎] fad51fde6c20.4e293c70@uwb.edu.plReply to: