[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache i VirtualHostKłaniam się.
Niestety jeśli można poprosiłbym jeszcze o kilka wyjaśnień, sugestii.

1. Z listu Arkadiusza Petruczynika:

> NameVirtualHost <IP_serwera>:80
>   
> <VirtualHost <IP_serwera>:80>
>   DocumentRoot 
> /var/www/main
>   ...
>   </VirtualHost>
> 
> <VirtualHost <IP_serwera>:80>
>   DocumentRoot /var/www/m1
>   ...
>   
> </VirtualHost>
>  
> Działa w takiej wersji na pewno, więc jeśli po zastosowaniu tego wpisu nie będziesz miał żądanego efektu to znaczy, że jest do poprawienia coś jeszcze oprócz powyższych wpisów.


Podczas restartu Apache dwukrotnie pojawia się komunikat:
 'NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts'
i w przeglądarce nie widzę strony 'oficjalnej'.

Może jakieś przypuszczenia /sugestie?


2. List Pawła Lalewicza
> DNSy maja wskazywać zakładam że masz jeden adres ip 11.22.33.44:
>  domenaA.pl na 11.22.33.44 
>  domenaB.pl na 11.22.33.44

Nie mam możliwości modyfikacji DNS; tym zarządza kto inny. Wobec tego jest tylko jedna domena, np.
 domenaA.pl. Czy znaczy to, że wszędzie dalej należy zamiast 'domenaB' wpisać 'domenaA' ?
  
 
>  Sprawdź zawartosc /etc/apache2/ports.conf
>  --- cut ---
>  Listen 0.0.0.0:80
>  Listen 0.0.0.0:443
>  --- cut ---

To jest, ale druga opcja jest waunkowa: 
 <IfModule mod_ssl.c>
  Listen 443
  ...
czyli chyba trzeba by zainstalować moduł SSL w Apache (wolałbym nie..)

 
>  Nastepnie w pliku konfiguracyjnym apache
>  NameVirtualHost 11.22.33.44:80
>  NameVirtualHost 11.22.33.44:443
> 
>  // najwyższy wpis niech będzie stroną oficjalną wtedy jak ktoś wpisze http://11.22.33.44 wyświetli mu się pierwszy wpis czyli domenaA.pl
> 
>  <VirtualHost 11.22.33.44:80>
>   DocumentRoot /var/www/domenaA.pl

Czy 'DocumentRoot' nie powinien wskazywać katalogu na serwerze (u mnie /var/www/main) ??

>   ServerName domenaA.pl
>   ServerAlias domenaA.pl *.domenaA.pl
 ...
>  </VirtualHost>
> 
>  // Twoje prywatne strony
 
>  <VirtualHost 11.22.33.44:80>

Czy tu nie pominno być <VirtualHost 11.22.33.44:443> ??

>   DocumentRoot /var/www/domenaB.pl
>   ServerName domenaB.pl
>   ServerAlias domenaB.pl *.domenaB.pl
 ....
>  </VirtualHost>
.... 

Pozdrawiam,
L.Pańkowski


Reply to: