[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cannot open display 0.0Zauważyłem taki mały problem, otóż mam włączonego screena i na nim kilka
rzeczy, gdy powiedzmy otwieram gedita czy cokolwiek z gui to działa
dopóki się ponownie nie zaloguje. Wtedy nic co ma gui nie rusza a
jedynie wypluwa cannot open display 0.0.
Niestety nie wiem kiedy dokładnie problem się pojawił a co za tym idzie
czy któraś z aktualizacji to zrobiła.
Wszystko oczywiście na sidzie.
Jakieś pomysły gdzie leży przyczyna?
-- 
Rafał "Pakos" Olejnik
http://pakos.biz

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: