[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache i VirtualHostDNSy maja wskazywać zakładam że masz jeden adres ip 11.22.33.44:
domenaA.pl na 11.22.33.44
domenaB.pl na  11.22.33.44

Sprawdź zawartosc /etc/apache2/ports.conf
--- cut ---
Listen 0.0.0.0:80
Listen 0.0.0.0:443
--- cut ---

Nastepnie w pliku konfiguracyjnym apache
NameVirtualHost 11.22.33.44:80
NameVirtualHost 11.22.33.44:443

// najwyższy wpis niech będzie stroną oficjalną wtedy jak ktoś wpisze http://11.22.33.44 wyświetli mu się pierwszy wpis czyli domenaA.pl
<VirtualHost 11.22.33.44:80>
 DocumentRoot /var/www/domenaA.pl
 ServerName domenaA.pl
 ServerAlias domenaA.pl *.domenaA.pl
 ErrorLog /var/log/apache2/domenaA.pl_error-error.log
 CustomLog /var/log/apache2/domenaA.pl_error-custom.log common
 ErrorDocument 404 http://www.domenaA.pl/404
</VirtualHost>

// Twoje prywatne strony
<VirtualHost 11.22.33.44:80>
 DocumentRoot /var/www/domenaB.pl
 ServerName domenaB.pl
 ServerAlias domenaB.pl *.domenaB.pl
 ErrorLog /var/log/apache2/domenaB.pl_error-error.log
 CustomLog /var/log/apache2/domenaB.pl_error-custom.log common
 ErrorDocument 404 http://www.domenaB.pl/404
</VirtualHost>


Z poważaniem,
Paweł Lalewicz
_____________________________________
GG:39211    GSM: +48 510 808 000
Tlen: i-pawelek Skype: i-pawelek
IRCnet: Pawelek_  #kielce
====================================Reply to: