[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CVS - usuwanie plików, historia pozostaje?Właśnie tak rozwiązałem ten problem ;) Dzięki za podpowiedź.

W dniu 16 czerwca 2011 08:40 użytkownik Marcin Owsiany
<porridge@debian.org> napisał:
> On Tue, Jun 07, 2011 at 11:53:37AM +0200, Rafał Radecki wrote:
>> Cześć.
>>
>> Plik został źle dodany do repozytorium jako binarny. Potem było na nim
>> kilka commit-ów do wersji 1.7. Teraz otrzymałem prośbę by zmienić go
>> na tekstowy tak by ostateczna wersja pliku również była 1.7.
>> Próbowałem cvs delete i potem cvs add ale cvs log pokazuje całą
>> historię wersji od 1.1 do 1.7 (i ostatnią 1.8, która myślałem, że po
>> cvs delete będzie widoczna jako 1.1). Czy jest możliwe takie usunięcie
>> pliku z cvs by historia wersji dla niego również została usunięta? Tak
>> żebym po kolejnym dodaniu pliku o tej samej nazwie zaczął od wersji
>> 1.1?
>
> Poszukaj tego pliku z dodanym ",v" w repozytorium i usuń zwykłym "rm".
> Pamiętaj, że znikną też tagi na tym pliku.
>
> pozdrawiam,
> --
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
> GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/20110616064044.GE3131@beczulka
>
>


Reply to: