[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Re: Praca zdalna - na co zwrócić uwagę?Ja tylko chciałem doprecyzować w kwestii formalnej, bo nie wszyscy
wiedzą że istnieją dwa rodzaje praw autorskich.

On Fri, Jun 11, 2010 at 04:00:59PM +0200, Wojciech Ziniewicz wrote:
> jak mowi kolega placi sie mniejszy podatek brutto , zrzekajac sie praw
> autorskich ktore sa przeciez cos warte.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem prawo autorskie (osobiste) jest
niezbywalne. Można za to przenieść majątkowe prawa autorskie.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: