[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables - zmiana portu docelowegoWitaj,

W dniu 01.06.2010 07:26, Michał Łętowski pisze:
> Czy da się za pomocą iptables zmienić numer portu
> docelowego pakietów wychodzących z serwera?
> Coś jak DNAT, ale bez podawania adresu serwera.
Może:
iptables -t nat -A PREROUTING -i ethx -p tcp --dport 25 -j DNAT --to
ip_docelowe:port_docelowy

>
> Szerzej, problem polega na tym, iż Dialog zablokował
> możliwość korzystania z portu 25 do wysyłania poczty.
> Do obsługi poczty wykorzystujemy serwer z Novell
> GroupWise działający w LAN-ie. Niestety, potrafi
> on wysyłać pocztę na zewnątrz tylko na port 25.
> Szukam więc sposobu magicznej zmiany portu
> docelowego wychodzących pakietów.
Z tego wynika, że twój serwer samodzielnie wysyła pocztę. W związku z
tym obawiam się jednak, że twój problem wymaga albo zmiany operatora
albo planu taryfowego albo dogadania się z Dialogiem albo znalezienie
innego serwera poza siecią Dialogu, który będzie wysyłał pocztę w twoim
imieniu czyli tzw. smarthosta.

Pozdrawiam,
Waldek

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: