[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VPN / inne podsieci i nazwy DNSWitam,

skonfigurowałem OpenVPN. Wszystko działa pięknie, ale chciałbym też móc widzieć nazwy komputerów w postaci DNS przez link VPN. Czy muszę konfigurować /etc/hosts wpisując każdy host, czy można do tego celu użyć np. Bind'a?

VPN jest na podsieci 10.x.x.x
Hosty są na podsieci 192.168.x.x

Ten sam problem dotyczy np. dodawania kolejnych podsieci. Gdy dodam podsieć 10.1.0.0 (ip route add...) to co prawda mogę pinować z niej hosty, ale nie mogę po nazwie DNS. Nie wiem w jaki sposób skonfigurować BIND/WINS do takiego zastosowania. Czy ktoś mógłby naprowadzić mnie na dobre źródło?


Reply to: