[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

iptables - zmiana portu docelowegoCzy da się za pomocą iptables zmienić numer portu
docelowego pakietów wychodzących z serwera?
Coś jak DNAT, ale bez podawania adresu serwera.

Szerzej, problem polega na tym, iż Dialog zablokował
możliwość korzystania z portu 25 do wysyłania poczty.
Do obsługi poczty wykorzystujemy serwer z Novell
GroupWise działający w LAN-ie. Niestety, potrafi
on wysyłać pocztę na zewnątrz tylko na port 25.
Szukam więc sposobu magicznej zmiany portu
docelowego wychodzących pakietów.

Debian Lenny, bez żadnych własnych modyfikacji kernela.

Michał Łętowski


Reply to: