[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z localhostOn Thu, May 20, 2010 at 08:19:11PM +0200, SP1LOP - Janusz Przybylski wrote:
> Użytkownik Marcin Owsiany napisał:
>> Proszę trzymać dyskusję na liście.
>>
>> On Wed, May 19, 2010 at 03:53:24PM +0200, SP1LOP - Janusz Przybylski wrote:
>>  
>>> Użytkownik Marcin Owsiany napisał:
>>>   
>>>> Wygląda na to, że ta implementacja komendy "host" (i analogicznie pewnie
>>>> program "bct") nie korzysta z libc-owego gethostbyname(), więc nie czyta
>>>> /etc/host.conf a co za tym idzie nie patrzy też do /etc/hosts.
>>>>
>>>>
>>>>    
> a no w zródłach programu bct faktycznie jest odwolanie sie di gethostname
>
> [ciach]
>  peeraddr_in.sin_family = AF_INET;
> hp = gethostbyname (host);

Hm, czyli jednak korzysta. Czyli coś jest nie tak z konfiguracją
resolvera w libc. Co jest w /etc/nsswitch.conf? U mnie jest:

hosts:     files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4


> Więc jak to zrobić aby korzystały z libc  jest ta biblioteka:
> --------------------------------------------------------------
> localhost:/usr/lib# ls -al libc.*
> -rw-r--r-- 1 root root 2907426 sty 15 01:49 libc.a
> -rwxr-xr-x 1 root root   238 sty 15 01:38 libc.so

To jest wersja statyczna. Ten program prawdopodobnie korzysta z
dynamicznej: "ldd bct"

-- 
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
 
"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                               -- Unknown


Reply to: