[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z localhostOn Wed, May 19, 2010 at 11:41:23AM +0200, SP1LOP - Janusz Przybylski wrote:
> Witam mam problem nie znam dobrze Debian a na jednym z serwerów z: Debian
> 5.0.4 Kernel 2.6.26-2-686 Ma dwa problemy...
>
> 1. system nie rozpoznaje IP dla localhost
>
> - na zapytanie: host 127.0.0.1 jest dobrze
>
>  sr8bbs:/etc# host 127.0.0.1
>  Name: localhost
>  Address: 127.0.0.1
>  Aliases: localhost.localdomain
>
> - a na zapytanie: host localhost jest błąd
>
>  sr8bbs:/etc# host localhost
>  localhost does not exist, try again
>  sr8bbs:/etc#
>
> oraz jak wywołuje program terminalowy:
>
>  sr8bbs:/home/hamradio/obcm# ./bct
>  bct: localhost not found in /etc/hosts
>  sr8bbs:/home/hamradio/obcm#
>
> Natomiast jak wpisze ./bct 127.0.0.1 jest wszystko ok...
>
>
> W /etc/hosts tak jest zapisane
> =====================
>
>  127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
>  127.0.0.1 localhost

Tu masz duplikat, choć to osobny (niewielki) problem.

> w pliku /etc/host.conf jest wpisane:
>
> order hosts,bind
> multi on

> Czy moge prosic o podpowiedz co i gdzie jest źle ???????????????

Wygląda na to, że ta implementacja komendy "host" (i analogicznie pewnie
program "bct") nie korzysta z libc-owego gethostbyname(), więc nie czyta
/etc/host.conf a co za tym idzie nie patrzy też do /etc/hosts.

Sprawdź co mówi "dig localhost", zwróć uwagę na użyty serwer DNS w
podsumowaniu w ostatnich linijkach.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: