[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z localhostOn Wed, May 19, 2010 at 06:09:44PM +0200, Debian wrote:
> Użytkownik Marcin Owsiany napisał:
>> Proszę trzymać dyskusję na liście.

* westchnięcie *

> sr8bbs:/home/hamradio/ARCHIWUM/Installe-Hamradio/cc/bct107# make
> Compiling te_vid_l.cpp
> cc1plus: error: unrecognized command line option "-m686"

To jest tylko optymalizacja pod procesory 686 - usunięcie tej opcji nie
powinno niczego popsuć.

> cc1plus: error: unrecognized command line option "-fwritable-strings"

Co do tego - nie wiem - może zbyt stara wersja GCC? Może zamiana tego na
-traditional pomoże?

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: