[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.26-2-486 Błąd Kernela?W dniu 11 maja 2010 15:15 użytkownik Arkadiusz Krysiak
<kubus___puchatek@wp.pl> napisał:
> strace wykazał że wchodzi w nanoslep i tam zostaje.

Zerknij na #131230 [1] w Ubuntu. Może to coś podobnego. Sprawdź co
masz w /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/ w plikach
available_clocksource i current_clocksource.

A tak z ciekawości, co to za maszyna, że potrzebujesz jądro -486?

[1] https://launchpad.net/bugs/131230

-- 
Krzysztof Burghardt <krzysztof@burghardt.pl>
http://www.burghardt.pl/


Reply to: