[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.26-2-486 Błąd Kernela?strace wykazał że wchodzi w nanoslep i tam zostaje.

Arkadiusz Krysiak.


Dnia 11-05-2010 o godz. 12:24 Wojciech Ziniewicz napisał(a):
> W dniu 11 maja 2010 12:13 użytkownik Arkadiusz Krysiak
> <kubus___puchatek@wp.pl> napisał:
> > Mam problem w w/w kernelem na squeeze i nie potrafięwskazać innej
> przyczyny
> > niżbłąd kernela.
> >
> > Możliwe, iżpopełniam jakiś błąd.
> [...]
> 
> 1. Odpal strace -p na pidzie tych programów ,
> 2. Upewnij się ze masz serwer z prockiem poniżej pentium 2 (686) , a
> jesli nie , to zainstaluj poprawną wersję jądra
> 3. Sprawdz /var/log/messages po zwisie
> 
> pozdr.
> 
> --
> Wojciech Ziniewicz
> http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2324.txt
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> [🔎] AANLkTinuOJbnsXwozEhOHna4j9hkPdVuO-t4RSRYXaI3@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] AANLkTinuOJbnsXwozEhOHna4j9hkPdVuO-t4RSRYXaI3@mail.gmail.comReply to: