[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dane osobowe na stronachWitam serdecznie,
proszę o wykasowanie moich danych osobowych z Państwa stron, m.in.
Imię, Nazwisko, funkcja, nazwa firmy, numer telefonu, numer gg i adres e-mail

ze stron:
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/msg00206.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/msg00204.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2005/04/msg00125.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/11/msg00355.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2005/04/threads.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2005/04/maillist.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/threads.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/maillist.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2005/04/author.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/author.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2005/04/subject.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/subject.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/msg00208.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2005/04/msg00124.html
http://lists.debian.org/debian-user-polish/2004/12/msg00203.html


Dziękuję bardzo.

Mateusz Frankiewicz


Reply to: