[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fileshack ,fileplanet ,speedyshare GPL ?On kwi 25, Wojciech Ziniewicz wrote:
> czy ktoś może zna jakiśsoftware GPLowy bądź tez opensource'owy ktory
> zastapilby to co mamy w temacie ?

BitTorrent? Rozumiem, że chodzi o udostępnianie plików...?

harnir

-- 
+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +
| Maciej Delmanowski  /  http://linux.net.pl/~harnir/  /  GnuPG: 48B03AFE |
+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: