[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uw-imapOn Wed, 11 Apr 2007 10:40:23 +0200, Wojciech Ziniewicz <wojciech.ziniewicz@gmail.com> wrote:


courier.  nie chce wywowałać zadnego flame wara ale wydaje mi sie
najrozsądniejszy. jesli też chodzi o twoj problem to przenosiłem
skrzynki miedzy, etchem, sargem, PLD i fedorą - zadnych problemów.no tak ale:
"[...]
Please note that this IMAP server does NOT handle traditional mailbox files (/var/spool/mail, and derivatives), it was written and optimized for the specific purpose of providing IMAP access to Maildirs.[...]" Wymusza to konwersję wszystkich plików do maildir. Przy większej ilości kont może być kłopotliwe, do tego pytanie czy nie będzie problemu z używanymi aktualnie webmailami - squirmail i roundcubemail.
Znasz jakieś dobre how dla debiana odnośnie migracji mailbox -> mail dir

--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/Reply to: