[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Zarob 15 000 zl w miesiac!!!
WITAM :)

Zarób 15 000 zÅ? w miesiÄ?c!!! Ta strona zarobi dla Ciebie 15000 zÅ?!!! ZamykajÄ?c jÄ? "wyrzucasz" 15000 zÅ?. Przeczytaj tÄ? stronÄ? do koÅ?ca, a gwarantujÄ?, że nie pożaÅ?ujesz!!! Nie zmarnuj swojej szansy!!! Nie przejmuj siÄ?, że tekst jest trochÄ? dÅ?ugi! Warto przeczytaÄ?!!! To nie żaden żart!!! Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 zÅ? za nic? A jednak. Po pierwsze nie za nic, bo wkÅ?ad wynosi 5 zÅ? po drugie potrzebujesz troszkÄ? pracy, dosÅ?ownie 20 - 30 minut jednorazowo (np. dziÅ? albo jutro!). Zarobisz jak każdy, kto bierze w tym udziaÅ? ok. 15000 zÅ? w okrÄ?gÅ?y miesiÄ?c! (ja dokÅ?adnie zarobiÅ?em 25435 zÅ? w miesiÄ?c, bo poÅ?wiÄ?ciÅ?em 3 godzinki, a nie 30 minut! OpÅ?acaÅ?o siÄ?.). Ten sposób wymyÅ?liÅ? Roberto T. Kiyosaki - najbogatszy inwestor na Å?wiecie, który w dodatku nie ma pracy... I tak siÄ? rozeszÅ?o aż trafiÅ?o do mnie i do Ciebie! Opowiem jakie to Å?atwe i proste, ale jeÅ?li nie masz teraz 5 minut żeby spokojnie o tym przeczytaÄ?, zapisz 
 tÄ? stronÄ? i wróÄ? kiedy bÄ?dziesz mieÄ? czas Tak wiÄ?c pomyÅ?l czy warto siÄ? troszkÄ? zaangażowaÄ? zanim pochopnie "wyrzucisz" tyle forsy (co miesiÄ?c 15000 zÅ? lub wiÄ?cej). To zależy od Ciebie. Gdy opowiedziaÅ?em o tym kolegom, wyÅ?miali mnie... A jednak wziÄ?Å?em w tym planie udziaÅ?. Moi znajomi wyciÄ?gnÄ?li siÄ? jak zobaczyli moje konto, a mówiÅ?em od razu wejdźcie w to, wiadomo nawet znajomi czasami sÄ? nieufni. Hehe, teraz siÄ? z tego Å?miejÄ?. Jak sobie przypomnÄ? ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. ZresztÄ? mi też gÄ?ba opadÅ?a jak zobaczyÅ?em konto! A moje konto wciÄ?ż rosÅ?o i dalej roÅ?nie. Jak tak dalej pójdzie zostanÄ? milionerem z jednego internetowego biznesu - czy jest to możliwe?! Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile osób musi ciÄ?żko pracowaÄ? by utrzymaÄ? dom, swoje dzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer. DziÄ?kujÄ? teraz temu, kto wysÅ?aÅ? mi tÄ? wiadomoÅ?Ä? i przedstawiÅ? mi ten pomysÅ?, dziÄ?kujÄ? że nakÅ?
 oniÅ? mnie do tego, aby zrobiÄ? jeden maÅ?y skok w bok od szarego życia i zainwestowaÄ? pieniÄ?dze po to by wÅ?ożone - pracowaÅ?y dla mnie - a nie ja na te pieniÄ?dze. Teraz udowodniÄ? Ci, iż jest to LEGALNY BIZNES!!! Nie potrzebujesz niczego sprzedawaÄ?! Nie potrzebujesz rozmawiaÄ? o tym z przyjacióÅ?mi, rodzinÄ? lub z nikim innym (chyba, że chcesz). W dodatku, jeÅ?li jesteÅ? nieÅ?miaÅ?y(a) to problem masz z gÅ?owy - bo nie musisz mieÄ? bezpoÅ?redniego kontaktu z drugim czÅ?owiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma rÄ?kÄ? na pulsie może osiÄ?gnÄ?Ä? sukces i wzbogaciÄ? siÄ? o kilkadziesiÄ?t tysiÄ?cy zÅ?otych. JeÅ?li wierzysz, że każdy ma swoje piÄ?Ä? minut to po prostu zrób krok po kroku tak jak jest to napisane poniżej! To Twoja szansa na zmianÄ? Twojej przyszÅ?oÅ?ci! To jest NAJTAÅ?SZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieniÄ?dzy przez Internet w tak KRÃ?TKIM czasie. OK. to zaczynamy, bo siÄ? rozgadaÅ?em. Ten program dziaÅ?a i nieważne z jakiego k
 raju jesteÅ? albo w jakim przebywasz. NIE ważne ile masz lat. I na dodatek NIE bÄ?dziesz potrzebowaÄ? specjalnej wiedzy lub talentu. NIE bÄ?dziesz przeglÄ?daÅ? stron internetowych, NIE bÄ?dziesz nigdzie dzwoniÄ?, klikaÄ? w bannery, lub SPAMowaÄ?, NIE bÄ?dziesz także pÅ?aciÄ? za reklamy itp. Wszystko czego potrzebujesz to: - Konto w banku (najlepiej z możliwoÅ?ciÄ? obsÅ?ugi przez Internet, ale nie koniecznie), - OkoÅ?o 20-30 minut twojego czasu jednorazowo! Jeżeli masz chociaż 13 lat, to możesz zaÅ?ożyÄ? swoje wÅ?asne konto w banku. Nie wierzysz? ProponujÄ? ci mBank. Wejdź na http://www.mbank.com.pl i znajdź ofertÄ? izzyKonto. Zobaczysz, że majÄ?c zaledwie 13 lat możesz mieÄ? już wÅ?asne prawdziwe konto w banku.

KROK 1:
Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, że żeby zarobiÄ? musisz daÄ? coÅ? od siebie! WiÄ?c pierwsze, co musisz zrobiÄ?, to zainwestowaÄ? TYLKO 5 ZÅ?. Jak mówi Robert T. Kiyosaki- "jesli nic nie zainwestujesz - nic wiÄ?kszego nie zyskasz!". Im szybciej zainwestujesz, tym szybciej zaczniesz zarabiaÄ? z powiÄ?kszajÄ?cÄ? siÄ? rzeszÄ? ludzi! Tak wiÄ?c, przelej 5 zÅ? na PIERWSZE znajdujÄ?ce siÄ? poniżej konto bankowe z notkÄ? mówiÄ?cÄ? (tytuÅ?em): "ProszÄ? dodaj mnie do swojej listy mailowej (i tu wpisz swój adres mail)" CHCÄ?, Å»EBYS WIEDZIAÅ? (A), Å»E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMAÄ? TEN PROGRAM LEGALNYM! To naprawdÄ? proste!!! Gdy przelejesz 5zÅ? na pierwsze konto z poniższej listy, to możesz już siÄ? szeroooko uÅ?miechnÄ?Ä? . Nie wiem czy wiesz, ale już czerpiesz z tego programu wielkie korzyÅ?ci. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Oto obecna lista:
 
1. Nr konta: 24 1020 1013 0000 0002 0034 1974

2. Nr konta: 44 1020 1185 0000 4302 0111 8520

3. Nr konta: 32 1140 2004 0000 3702 4431 0143

4. Nr konta: 44 1020 1185 0000 4302 0111 8520

5. Nr konta: 14 1020 4939 0000 0402 0033 5323

6. Nr konta: 50 1020 5558 1111 1589 3240 0010

PAMIÄ?TAJ!!! WpÅ?aÄ? 5 zÅ? na konto nr 1 i jako nazwÄ? odbiorcy wpisz "xxx" ze wzglÄ?du na ochronÄ? danych, a jeżeli dobrze przepiszesz numer konta, to pieniÄ?dze i tak dojdÄ?!!!

BARDZO WAÅ»NE!!! Jeżeli nie wpÅ?acisz na konto nie otrzymasz zwrotnego upoważnienia przesÅ?anego mailem na adres podany na przelewie, co w konsekwencji uniemożliwi odebranie pieniÄ?dzy nagromadzonych z tytuÅ?u tego przedsiÄ?wziÄ?cia na Twoim koncie.

KROK 2:
Gdy już przelaÅ?eÅ? 5 zÅ? na konto znajdujÄ?ce siÄ? na 1. miejscu listy (wraz z TÄ? dodatkowÄ? notkÄ? - TO BARDZO WAÅ»NE!!!), nastÄ?pnÄ? rzeczÄ?, którÄ? musisz zrobiÄ?, to zrobiÄ? kopiÄ? tej strony (tekstu na niej zawartego), później konto nr 1 skasuj, a na dole (na 5. miejscu) dopisz numer swojego konta, przesuwajÄ?c konta nr 2, 3, 4, 5 do góry. NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1. POZYCJÄ?, PONIEWAÅ» SAM NA TYM STRACISZ (CZYTAJ DALEJ). NIE BÄ?DZ ZACHÅ?ANNY!!! Robisz to wszystko po to, by wysÅ?aÄ? ten caÅ?y tekst ponownie (korzystajÄ?c z twojej ksiÄ?żki mailowej albo reklamowaÄ? na swojej stronie WWW - tak jak ja zrobiÅ?em) do np. 40 osób (zapamiÄ?taj, że 40 osób to dobra liczba do wzbogacenia siÄ?, ale możesz zareklamowaÄ? to w darmowy sposób w Internecie, przez co wiÄ?cej ludzi to zobaczy i możesz wiÄ?cej zarobiÄ?!!! POTRZEBUJESZ DOWODÃ?W? Tutaj sÄ? przykÅ?adowe 4 osoby, oczywiÅ?cie NIE sÄ? to wszystkie, które braÅ?y udziaÅ? w tym programie i które zainwesto
 waÅ?y nic innego jak 5 zÅ? i 30 minut swojego czasu.

"Jaki wspaniaÅ?y plan! ZrobiÅ?em wszystko co mi poradziliÅ?cie z jakieÅ? 3 tygodnie temu i co prawda nie udaÅ?o mi siÄ? uzbieraÄ? 15 000 o których mówiliÅ?cie, ale te 9 135zl tez mnie powaliÅ?y, a jest jeszcze tydzieÅ?!!" Tomasz Watorek, Warszawa

"CzeÅ?Ä?. Tu Justyna! No cóż, co mogÄ? powiedzieÄ?? DZIÄ?KUJÄ? BARDZO BARDZOOO MOCNO wysÅ?aÅ?am 40 maili tak jak mówiliÅ?cie i w sumie zapomniaÅ?am o calej tej sprawie bo tak naprawdÄ? nie wierzyÅ?am w to, a te 5 zÅ?otych to jeszcze nikogo nie uratowaÅ?o. Ale jak zobaczyÅ?am moje konto po kilku tygodniach to siÄ? zaÅ?amaÅ?am!!!!! W tym dobrym znaczeniu! ByÅ?o tam prawie 15 000 zÅ?otych!!! I jak ja to teraz wydam tak szybko? Przecież za kolejnych 30 dni bÄ?dÄ? mieÄ? tego wiÄ?cej!!! DziÄ?kuje jeszcze raz!!!!" Justyna Tojan, Strzelce Opolskie

"ByÅ?em zaskoczony kiedy zobaczyÅ?em moje konto!! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalazÅ?o siÄ? 9 440zl. Na poczÄ?tku myÅ?laÅ?em, że to jakiÅ? bÅ?Ä?d wkradÅ? im siÄ? do kompów. Ale potem wypÅ?aciÅ?em pieniÄ?dze i kupiÅ?em sobie super kompa!!! Nareszcie!!! DziÄ?ki, dziÄ?ki, dziÄ?ki!!!" Ryszard Bodler, GdaÅ?sk

"Mam 14 lat i wziÄ?Å?em udziaÅ? w tym planie (dla Å?cisÅ?oÅ?ci mam konto w banku od 13 lat), powysyÅ?aÅ?em maile, zrobiÅ?em stronÄ? i ogólnie zapomniaÅ?em o tym. Po miesiÄ?cu sprawdzaÅ?em w Internecie stan mojego konta i normalnie spadÅ?em z krzesÅ?a. Na moim koncie byÅ?o ok. 15000 zÅ? (byÅ?em wtedy tak podniecony, że zapomniaÅ?em dokÅ?adnie ile byÅ?o wtedy kasy na koncie). Bardzo, bardzo dziÄ?kuje!!!!!!!" Marcin KosztyÅ?, BiaÅ?ystok

Kilka miesiÄ?cy temu każdy z tych ludzi robiÅ? dokÅ?adnie to samo, co Ty teraz w tej chwili, czytaÅ? to i siÄ? zastanawiaÅ?. A tutaj troszkÄ? matematyki : Kiedy wyÅ?lesz swoje maile (lub rozpowszechnisz tÄ? stronÄ? w inny sposób, bÄ?dziesz na 5 miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobiÄ? poważne pieniÄ?dze! Å»aden inny program nie daje tak wysokich i realnych pieniÄ?dzy z różnych powodów, które wytÅ?umaczÄ? poniżej. Jak dÅ?ugo bÄ?dziesz wysyÅ?aÄ? tÄ? wiadomoÅ?Ä? do ludzi, którzy bÄ?dÄ? zainteresowani programem, możesz spodziewaÄ? siÄ?, że Å?rednio odpowie na nie 25% ludzi. Ale bÄ?dzmy bardziej pesymistyczni i dajmy na to, że tylko 12,5%, dla utrudnienia. Gdy wyÅ?lesz 40 maili do różnych osób, możesz spodziewaÄ? siÄ?, że 5 z nich zrobi dokÅ?adnie to, co Ty (12,5% z 40= 5). Ale tym razem twój numer konta przesunie siÄ? na 4 pozycjÄ?. Wtenczas już bÄ?dzie o tym programie wiedziaÅ?o 200 osób (5 x 40). Z tych 200 ludzi udzieli siÄ? 25 ( 12.5% z 200=25
 ), wiÄ?c dalsze 1 000 maili (25 x 40), podniosÄ? Twój numer konta na 3 pozycje. Z tych 1 000 ludzi, możesz spodziewaÄ? siÄ?, ze udzieli siÄ? 125 osób (12.5% z 1000=125), wiÄ?c dalsze 5000 maili (125 x 40) podniesie Twoje konto na 2 pozycje w liÅ?cie. A z tych 5 000 ludzi, możesz spodziewaÄ? siÄ? 625 osób, które siÄ? udziela ( 12.5% z 5000=625), wiÄ?c kolejne 25 000 osób (625x40) podniesie TWÃ?J NUMER KONTA NA 1 POZYCJÄ?!!! I teraz, z 25 000 ludzi, możesz spodziewaÄ? siÄ?, ze 3125 z nich odpowie (12.5% z 25 000=3 125). A w tym czasie to Ty bÄ?dziesz na 1 miejscu!!! WiÄ?c dostaniesz: 15 625 zÅ?otych!!! (3125 x 5zÅ?). WiÄ?c, gdy Twój numer znajdzie siÄ? na 1 pozycji przez kolejne kilka dni, to bÄ?dzie Twój czas na to, by zbieraÄ? pieniÄ?dze! Przez serie 30 dni, te pieniÄ?dze bÄ?dÄ? wysÅ?ane przez kilka tysiÄ?cy ludzi tak jak Ty to zrobiÅ?eÅ?!!!

Powodzenia! PROSZÄ?, nawet jeÅ?li siÄ? nie zdecydowaÅ?eÅ? (-aÅ?) jeszcze, nie wyrzucaj adresu tej strony. DOBRZE CI RADZÄ?!!! MaÅ?o kto wierzy, że można tyle zarobiÄ?, ludzie sÄ? bardzo sceptycznie nastawieni do takich spraw, ale to jest naprawdÄ? realne, a te 5 zÅ? "zaryzykowaÄ?" to nie dużo. Dlaczego w cudzysÅ?owiu? Bo jeżeli zrobisz to co byÅ?o napisane wyżej, nie ma żadnego ryzyka! Tylko zyski! ZachÄ?cam CiÄ? jeszcze raz do wziÄ?cia udziaÅ?u w tym wspaniaÅ?ym planie! Na pewno nie pożaÅ?ujesz!!!

TO DZIAÅ?A!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

Z resztÄ? co Ci zależy to tylko 5 zÅ?, nie spróbujesz, nie dowiesz siÄ?!!! Nawet jeÅ?li nie zarobisz tych 15 000 zÅ? tylko powiedzmy 5 000 lub 6 000 zÅ? to chyba też siÄ? opÅ?aca , nie ?!

Pozdrawiam i powodzenia:)Reply to: