[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian postfix + saslWitam

Zainstalowałem z paczek debiana postfixa wraz z sasl.
Mam następujący problem, autoryzacja działa poprawnie - maile może wysyłać tylko użytkownik który wcześniej zostanie poprawnie zautoryzowany. Mam jednak problem z odbieraniem poczty, wiadomości przychodzące z zewnętrznych serwerów są odrzucane.
W logu pojawia się następujący komunikat

Apr 4 22:33:22 debian postfix/smtpd[30654]: connect from mx1.wp.pl[212.77.101.5] Apr 4 22:33:23 debian postfix/smtpd[30654]: NOQUEUE: reject: RCPT from mx1.wp.pl[212.77.101.5]: 554 5.7.1 <mx1.wp.pl[212.77.101.5]>: Client host rejected: Access denied; from=<jakisuzytkownik@wp.pl> to=<robert@..mojadomena.pl> proto=ESMTP helo=<mx1.wp.pl>

Ten sam komunikat pojawia się przy próbie z dowolnego innego serwera.
Wymęczyłem już google niestety nic co mogłoby mnie naprowadzić nie udało mi się znaleźć. Może ktoś z was przerabiał już ten problem.
konfiguracja wygląda następująco
mastercf:
# ==========================================================================
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#        (yes)  (yes)  (yes)  (never) (100)
# ==========================================================================
smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd -v
#submission inet n    -    -    -    -    smtpd
# -o smtpd_enforce_tls=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps   inet n    -    -    -    -    smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject


maincf:
append_dot_mydomain = no
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
broken_sasl_auth_clients = yes
inet_interfaces = all
mydestination = localhost.localdomain, localhost, mojadomena.pl
myhostname = mojadomena.pl
myorigin = mojadomena.pl
mynetworks = 0.0.0.0/0
mydomain = mojadomena.pl
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
relayhost =
relay_domains = mojadomena.pl
smtpd_banner = ESMTP mail server (Debian/GNU)
smtpd_sasl_local_domain=$myhostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,reject
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
smtp_sasl_security_options = noplaintext


--
pozdrawiam
Robert RakowskiReply to: