[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3 - jak zrobic udział "pub" - dla wszystkichhej

> A dodanie konta 'guest' z pustym hasłem nie pomaga?

Super, już jesteśmy blisko rozwiązania problemu :-)

Dodałem konto nobody

# smbpasswd -a nobody
New SMB password:
Retype new SMB password:

I teraz wchodzi do udziału "pub" bez hasła ale trzeba podać użytkownika
nobody (bez hasła bo z hasłem nie wchodzi).

Jak jeszcze zrobić żeby nie trzeba było nic wpisywać, np. przychodzi ktoś z
laptopem przegląda otoczenie sieciowe i wchodzi do udziału "pub" bez
podawani jakichkolwiek danych?

--
PozdrawiamReply to: