[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3 - jak zrobic udział "pub" - dla wszystkichDzięki, wiem że można zmienić security na share, ale ja chce aby tak działało przy security na user (zalecane ustawienie).

A dodanie konta 'guest' z pustym hasłem nie pomaga?

Reply to: