[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3 - jak zrobic udział "pub" - dla wszystkichCześć!

A dodanie konta 'guest' z pustym hasłem nie pomaga?

Super, już jesteśmy blisko rozwiązania problemu :-)

Dodałem konto nobody

# smbpasswd -a nobody
New SMB password:
Retype new SMB password:

I teraz wchodzi do udziału "pub" bez hasła ale trzeba podać użytkownika
nobody (bez hasła bo z hasłem nie wchodzi).

Jak jeszcze zrobić żeby nie trzeba było nic wpisywać, np. przychodzi ktoś z
laptopem przegląda otoczenie sieciowe i wchodzi do udziału "pub" bez
podawani jakichkolwiek danych?

No właśnie tego chyba nie przeskoczysz, bo dla security = user mamy:

This is the default security setting in Samba 3.0. With user-level security a client must first "log-on" with a valid username and password (which can be mapped using the username map parame-
       ter).Chyba pozostaje przełączenie w tryb "share":

When clients connect to a share level security server they need not log onto the server with a valid username and password before attempting to connect to a shared resource (although modern clients such as Windows 95/98 and Windows NT will send a logon request with a username but no
       password when talking to a security = share server)


i sterowanie dostępem na poziomie zasobów (guest ok = true/false).

Pozdrowienia,

Piotr Konieczny

Reply to: