[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3 - jak zrobic udział "pub" - dla wszystkich> ustaw
> security = share
> w smb.conf

Dzięki, wiem że można zmienić security na share, ale ja chce aby tak
działało przy security na user (zalecane ustawienie).Reply to: