[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: liczba zainstalowanych pakietówOn Thu, Jul 27, 2006 at 11:46:08AM +0200, Michal Politowski wrote:
> On Thu, 27 Jul 2006 10:51:29 +0200, Paweł Tęcza wrote:
> [...]
> > U mnie roznica jest wieksza:
> > 
> > ptecza@devel3:~$ cat /var/lib/dpkg/status | grep "^Status: install ok
> > installed" | wc -l
> > 319
> > ptecza@devel3:~$ dpkg --get-selections | grep "install$" | wc -l
> > 322
> 
> A ile pokazuje to? :-)
> dpkg --get-selections| grep -c "\<install$"

ptecza@devel3:~$ dpkg --get-selections| grep -c "\<install$"
319

> > ptecza@devel3:~$ dpkg -l | grep "^ii " | wc -l
> > 319
> 
> aptitude search '~i'|wc -l
> dpkg -l|grep -c '^.i'
> grep -c '^Status:.* installed$' /var/lib/dpkg/status
> powinny dać chyba zgodne wyniki.

ptecza@devel3:~$ aptitude search '~i'|wc -l
319
ptecza@devel3:~$ dpkg -l|grep -c '^.i'
319
ptecza@devel3:~$ grep -c '^Status:.* installed$' /var/lib/dpkg/status
319

Na to wyglada :)

Zagadka z roznica w liczbie zainstalowanych pakietow juz sie wyjasnila:

ptecza@devel3:~$ dpkg --get-selections | grep "install$" |\
grep -v "[[:space:]]install$"
exim4-base                   deinstall
exim4-config                  deinstall
stunnel4                    deinstall

Pozdrawiam,

P.

> 
> -- 
> Michał Politowski
> Talking has been known to lead to communication if practiced carelessly.Reply to: