[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: liczba zainstalowanych pakietówOn Thu, 27 Jul 2006 10:51:29 +0200, Paweł Tęcza wrote:
[...]
> U mnie roznica jest wieksza:
> 
> ptecza@devel3:~$ cat /var/lib/dpkg/status | grep "^Status: install ok
> installed" | wc -l
> 319
> ptecza@devel3:~$ dpkg --get-selections | grep "install$" | wc -l
> 322

A ile pokazuje to? :-)
dpkg --get-selections| grep -c "\<install$"

> ptecza@devel3:~$ dpkg -l | grep "^ii " | wc -l
> 319

aptitude search '~i'|wc -l
dpkg -l|grep -c '^.i'
grep -c '^Status:.* installed$' /var/lib/dpkg/status
powinny dać chyba zgodne wyniki.

-- 
Michał Politowski
Talking has been known to lead to communication if practiced carelessly.Reply to: