[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

udevWitam grupę.

Zabrałem się raz jeszcze za skórę drukarce hp 1020 tym razem na debian
testing i udało mi się znaleźć sterowniki, drukarka drukuję i moim
zamiarem było napisanie reguły dla udev, która by automatycznie ładowała
sterowniki do drukarki. Zarzucone "z łapki" działają.

Zgodnie z manualem (" In general, you want your own rules to be parsed
before the defaults, so I suggest you create a file
at /etc/udev/rules.d/10-local.rules and write all your rules into this
file.") utworzyłem więc sobie plik:

server:/etc/udev/rules.d# cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
# drukarka
SUBSYSTEM=="printer",              RUN
+="/root/bin/hp1020_firmware"

oraz

server:/etc/udev/rules.d# cat /root/bin/hp1020_firmware
date >> /root/printer_drivers/semafor
sleep 10
cat /root/printer_drivers/sihp1020.dl > /dev/usb/lp0

Tylko, że z jakiegoś jeszcze mi bliżej nieznanego powodu, ten skrypt nie
jest wywoływany. Chciałem osiągnąć swój cel najprostszymi środkami, stąd
w mojej regule brak rozpoznawania id urądzenia itp. ale to mimo tego nie
działa. Ten skrypt po prostu się nie uruchamia. Byłbym wdzięczny za
sugestie dlaczego. Dodam jeszcze, że po napisaniu reguły udev
restartowałem (/etc/init.d/udev restart) przed włączeniem drukarki, żeby
nie było wątpliwości. Udev sam w sobie działa, gdyż włączenie i
wyłączenie powoduje odpowiednio usunięcie bądź dodanie
aliasu /dev/usb/lp0

Próbowałem także tamtą regułę zamienić na 
KERNEL=="lp0",                 RUN
+="/root/bin/hp1020_firmware"

ale nic to nie pomogło.

Nie wiem czy problem jest w pliku, gdzie piszę reguły, czy w samej
regule, czy już o co chodzi...
-- 
Robert PaneQ! Pankowecki (rupert) <kryptofiles@wp.pl>Reply to: