[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: udevBył 18 lip 2006 (wtorek), godz 20:17:08 +0200.
Wtedy Robert PaneQ! Pankowecki (rupert) napisał(a):

> server:/etc/udev/rules.d# cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
> # drukarka
> SUBSYSTEM=="printer",              RUN
> +="/root/bin/hp1020_firmware"
> 
> oraz
> 
> server:/etc/udev/rules.d# cat /root/bin/hp1020_firmware
> date >> /root/printer_drivers/semafor
> sleep 10
> cat /root/printer_drivers/sihp1020.dl > /dev/usb/lp0
[ ... ]
> Próbowałem także tamtą regułę zamienić na
> KERNEL=="lp0",                 RUN
> +="/root/bin/hp1020_firmware"
 
Pewnie głupie pytania, lecz:
a) Czy twoje pliki mają uprawnienia podobne do:
# ls -l /etc/udev/rules.d/10-local.rules
-rw-r--r-- 1 root root  123 2006-07-18 10:20
/etc/udev/rules.d/10-local.rules
# ls -l /root/bin/hp1020_firmware
-rwxr-xr-x 1 root root  123 2006-07-18 10:20
/root/bin/hp1020_firmware?
b) Czy zamiast SUBSYSTEM== KERNEL== nie ma być SUBSYSTEM= KERNEL=?

Tylko strzelam, jeśli nie trafiłem, przepraszam za śmieci.

Pozdrawiam
-- 
Artur Dulęba | gpg:0x5F938547 | rlu:305151
Olbrachcice Wielkie, 57-200, Dolny Śląsk
Uniksy od marca 2001, od 2003 bez Windows
Używam Debiana, bo jest zwykły (zamiast być extra).

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: