[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Raid 0 stary komputerOn Mon, Jul 17, 2006 at 09:01:28PM +0200, marcinp wrote:
> Czy jest opłacalne na komputerze PII 400 MHz na 2 dyskach 40 GB 
> kontrolerze standardowym na płytowym zakładać RAID 0 ?.
> Czy mogę liczyć na wyraźne zwiększenie prędkości ?. Czy lepiej drugi 
> dysk wykorzystać na osobną przestrzeń wymiany plików ?

Przestrzeń wymiany nie dotyczy plików.

> Na sprzęcie jest debian 3.1 stable
> 
> Zdarza się że serwer odpowiada bardzo wolno w zakresie ftp .

Wszystko zależy od tego gdzie w systemie jest wąskie gardło. FTP może
działać wolno z wielu powodów - od problemów z DNS, przez przeciążenia
sieci aż po brak wolnej pamięci albo przeciążenie systemu dyskowego.

RAID 0 może pomóc, jeśli serwujesz duże pliki, a dysk nie wyrabia z
transferem liniowym.

Osobny swap może się przydać jeśli masz naprawdę mało pamięci, ale
poprawa wydajności będzie IMO prawie niewidoczna, jeśli masz po prostu
konroler IDE. Lepiej dokupić pamięci w takim przypadku.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: