[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: YTalk all users?On Mon, 25 Apr 2005 00:31:08 +0200, olafbujok@o2.pl wrote:

>   Potrzebuję niestety w | cut -f1 |ytalk nie daje pozytywnych efektów
>   bp cut -f1 nie daje tego co trzeba :/

Zatem możesz wykonać to na przykład tak:

ytalk `who | cut -f1 -d ' ' | sort | uniq | sed -e "s/Twój_login//"`

Pozdrawiam.
-- 
Marcin P. Kobierzycki
GPG public key at: pgp.mit.edu
Jid: mpk@jabberpl.org; GS/CS/M

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: