[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: apache2 z paczki z wydania testingWitaj Cezary,

W Twoim liście datowanym 25 kwietnia 2005 (14:57:12) można przeczytać:
>> czesc,
>> mam taki problem: definiuje 2 domeny wirtualne, generuje dla nich 2 rozne
>> certyfikaty, podaje prawidlowe sciezki do tych certyfikatow w
>> konfiguracji, jednak przy polaczeniach Apache korzysta tylko z jednego z
>> tych certyfikatow (bez wzgledu na wywolywana domene);
>> czy trzeba tam cos szczegolnego zrobic/ustawic?
>>

tutek:
#ustawiamy port
#Listen port
Listen 444
#vhosty
NameVirtualHost ip_hosta:444
<VirtualHost nazwa_serka:444>
DocumentRoot /home/ssl_domain/nazwa_serka # ;)
ServerName nazwa_serka # ;)
ServerAdmin webmaster@domena.pl
ErrorLog /var/log/apache-ssl/nazwa_serka444.log
CustomLog       /var/log/apache-ssl/nazwa_serka444custom.log "%t %{version}c %{cipher}c
%{clientcert}c"
SSLEnable
SSLCertificateFile /etc/apache-ssl/thawte_cert.pem
</VirtualHost>

Have nice day!
-- 
Pozdrowienia,
 Sebastian
gg:109442, tlen:seeb1@tlen.plReply to: