[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: YTalk all users?On Mon, 25 Apr 2005 00:05:20 +0200, olafbujok@o2.pl wrote:

>   Chciałbym jednym poleceniem walnąć ytalk do wszystkich zalogowanych 
>   użytkowników na serwerze.
> 
>   Oczywiście widzimy się na wszelkie sposoby [w, who, etc] ponieważ nie
>   ma   żadnych hardkorowych ograniczeń ;]
> 
>   Będę próbował potokiem ale chwilowo mam zwis i nic mi nie idzie.
>   Może w ramach przyziemnej rozrywki Ktoś mi pomoże?

Skorzystaj z `wall'.

Pozdrawiam.
-- 
Marcin P. Kobierzycki
GPG public key at: pgp.mit.edu
Jid: mpk@jabberpl.org; GS/CS/M

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: