[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SIP Express routerWitam,
Czy ktoś z grupowiczów zajmował się takim cackiem i SIPem w ogóle pod Debianem?
--  
Pozdrawiam, Wojciech Ziniewicz
Powered by google.com [wanna gmail?]
wojciech.ziniewicz@REMOVETHISgmail.com
Visit #gore at irc.freenode.net

Reply to: