[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wysoce niestabilny DebianOn Tue, Apr 12, 2005 at 08:32:12PM +0200, Andrzej Mendel wrote:
> Reszta chyba nieważna.

Kiedyś niezłe jaja powodowała mi karta dźwiękowa z demobilu (memtest
wykrywał błędy pamięci, po jej wyrzuceniu przestał). Musisz wymieniać po
kawałku, innego wyjścia raczej nie ma...

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: