[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

automatyczny "tune2fs -j" podczas startu systemu (sarge)Witam

Jeżeli dla głównego systemu plików zmieni się wpis w fstab z ext2 na ext3, 
skrypty inita powinny podczas startu systemu automatycznie wykonać na nim 
tune2fs -j. Czy ktoś to sprawdzał w praktyce? Nie chce kombinować nie mając 
pewności, bo serwer jest ze wszech miar produkcyjny i stoi na sarge.

pozdrawiam
-- 
Tomasz Z. Napierala
GG: 3880522 | JID:tzn@jabber.orgReply to: