[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Utrzymywanie konfiguracji rc po aktualizacji systemuOn Tue, Nov 30, 2004 at 06:41:14PM +0100, Marek Zakowicz wrote:
> Czy można "nauczyć" system, że dana usługa nie powinna być uruchamiana 
> inaczej jak tylko manualnie?

Symlinki w /etc/rc?.d to tylko jeden aspekt. Zostaje jeszcze na przykład
wywoływanie invoke-rc.d przez skrypty postinst (np. przy upgrade). O ile
mi wiadomo Debian policy nie przewiduje możliwości kontroli ani jednego,
ani drugiego. Rationale jest takie, że jeśli usługę się zainstalowało,
to znaczy że chce się, aby działała. I polityka systemu stara się to
ułatwić. Nikomu chyna nie zależało do tej pory wystarczająco, żeby
implementować coś do szczegółowej kontroli (chkconfig się to chyba w RH
nazywa?).

Jedyne proste rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy to taka ręczna
modyfikacja tych skryptów, aby nie reagowały na "start" (a dokładniej:
reagowały prostym "exit 0"), ale na przykład na "startuj".

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: