[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dhcpZnalazłem w opisie, że aby dhcp uruchamiało się przy starcie serwera muszę w pliku /etc/init.d/dhcp zmienić wartość run_dhcp=1. Ale tam takiego parametru nie ma?
Pozdrawiam

Reply to: