[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypt powłok i - tabelaOn Mon, 29 Nov 2004 23:33:39 +0100, Marcin P. Kobierzycki
<m-kobierzycki@debian.linux.org.pl> wrote:
> On Mon, 29 Nov 2004 21:33:50 +0100, Darek wrote:
> 
> > Wydaje mi się, że nie wiem jak zdefiniować tablicę. Do wykorzystania w pętli z
> > * używam:
> > tablica="1wartosc
> >       2wartosc
> >       3wartosc"
> > Niestety przy próbie wywołania ${tablica[0]} otrzymuję "1wartosc 2wartosc
> > 3wartosc", czyli w pierwszym polu tablicy mam całość. Oczywiście
> > ${tablica[1]} daje pusty rezultat. W związku z tym moje pytanie: jak
> > zdefiniować poprawnie tablicę? Czy jest jakiś "podzielnik" pól?
> 
> $IFS
> 
> > Chcę połączyć dwie tablice, czyli dla każdego elementu z pierwszej tablicy
> > pobrać odpowiadający mu element z drugiej tablicy.
> 
> Jeżeli mowa o `tablicy' w Twoim znaczeniu, to możesz wykorzystać tutaj
> `cut'.
> 
nie wiem czy dobrze rozumiem ale man textutils a w szczególności man
sed powinien załatwić sprawe.


-- 
Pozdrawiam, Wojciech Ziniewicz
wojciech.ziniewicz (at) gmail (dot) com
gg: 6583979Reply to: