[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypt powłoki - tabelaOn Thu, 25 Nov 2004 18:08:03 +0100, Dariusz Skarbek wrote:

> W skrypcie powłoki wykorzystuję tablicę jednowymiarową do celów pętli w
> stylu for x in ${tablica} do, ale teraz chciałby odnieść się do
> konkretnego

`for x in ${tablica[@]}` (*)

> rekordu w tej tablicy. Czy istnieje taka możliwość? Np. ${tablica}.[1]?

Tak, na przykład: `${tablica[0]}` , ale skoro stosujesz (*), to po co
odwoływać się do elementów tablicy po indeksie ?

Pozdrawiam.
-- 
Marcin Pawel Kobierzycki
RLU: #310767         ; GPG public key at: pgp.mit.edu
Jid: mpk@jabberpl.org; GCS/P/S

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: